เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 04, 2011

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 121562 75056 12543 13543 96872 32845 12029 4629 92072 11340 3223 70650 8694
CAD 120758 65421 27073 12903 78154 42379 15476 1458 68296 10126 6417 56501 9587
CHF 47484 24487 11455 2309 28081 20679 7939 3309 25252 1458 1432 21707 7530
EUR 163239 37102 61303 77703 52848 47249 47903 52737 19425 22363 22006 20323 56517
GBP 84270 17494 31627 49436 27719 17325 24909 33845 1305 6770 23262 21392 26478
JPY 128483 65924 26859 35714 74487 26543 26835 6453 66023 33598 4166 58969 15446
MXN 118786 91372 17062 19581 100190 7833 1534 2566 88941 17381 0 86242 13480
NZD 26443 21162 10431 2210 15002 3071 1010 3138 13965 495 0 18980 7297
RUB 58622 10347 0 45181 55948 514 94 11479 33089 0 0 30528 10593
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้