เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 31, 2011

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 117502 72030 12015 12100 90293 33367 15189 6518 87004 4784 3301 66545 9890
CAD 125654 35657 9255 41643 100975 48200 15270 18467 81465 8756 6864 34782 14098
CHF 67713 27846 6727 14502 47623 25362 13360 11241 37591 1020 1200 28708 14598
EUR 270101 80494 58524 136097 164386 51791 45472 103939 115616 34004 24352 56010 60973
GBP 108085 32284 34113 49191 53028 26348 20682 23477 28689 7062 22473 45326 27703
JPY 95929 24186 25834 44221 35534 27305 34344 21186 28767 25737 8654 17167 19553
MXN 142530 111814 3546 21879 137202 8648 1593 6198 122090 15986 1743 106337 13617
NZD 30915 23579 7855 3089 21686 4231 1358 1612 21161 108 200 23937 7798
RUB 105271 8879 0 94872 104051 1116 816 16567 33153 0 0 27557 12916
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้