เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 14, 2011

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 115119 79616 11946 4590 88017 30911 15154 1680 81419 4003 3372 71789 14300
CAD 142172 33746 14891 54875 103612 46302 16420 24986 79128 10925 6596 30353 19924
CHF 54048 25555 12268 2772 30752 25705 11012 887 30317 1415 1199 25538 11435
EUR 190373 84580 34686 48746 113295 56525 41870 16959 71044 31198 26312 68240 42128
GBP 90719 36684 25458 25098 43918 27875 20281 7542 18029 6278 23787 45295 22346
JPY 94483 38618 13850 27559 47182 28040 33185 6267 39388 25475 8565 32551 9515
MXN 110231 66092 17929 36823 89035 6989 2940 13662 77782 14014 402 72062 25810
NZD 31432 23520 4302 3507 26051 4405 1079 2084 24345 227 317 23686 5452
RUB 110740 13803 0 95496 109625 1072 746 17174 34315 0 0 29236 14066
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้