เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 28, 2011

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 93784 58957 12060 6506 62369 28174 19208 2553 55467 3305 3831 58326 14431
CAD 92360 21896 23759 28565 46695 41874 21881 9191 33677 11092 6495 15492 26245
CHF 51227 21412 11464 4526 27805 25288 11957 2130 27514 1495 1114 21749 10495
EUR 183206 68800 35813 57791 101137 55862 45503 22759 54950 31913 28185 53306 41546
GBP 102414 27928 46277 52846 31150 20677 24024 40701 2595 5641 30017 31718 38411
JPY 94286 34319 20696 37464 41037 22469 32519 9220 34527 26798 8677 32833 13870
MXN 98930 59833 13756 32363 82558 6488 2370 13929 68321 14497 1102 60812 24278
NZD 29652 22242 3878 2998 24437 4412 1337 2387 23483 217 284 21678 4442
RUB 101276 13161 527 86179 99263 1567 1117 42498 58739 0 0 28657 14511
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้