เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 12, 2011

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 120703 81258 13635 5758 91748 33627 15260 3947 85961 2872 3868 77915 14917
CAD 111624 39535 24201 24080 70701 48009 16722 7161 55680 11581 6498 33116 28606
CHF 48630 18139 10058 4355 26299 26079 12216 2624 25918 1252 1127 17964 9066
EUR 185541 61392 48976 70726 86428 52766 49480 33834 41507 31530 26027 46791 57127
GBP 121134 27687 52488 73993 38256 18952 29888 61108 2018 4551 30103 32673 51382
JPY 115846 52277 23989 31775 59654 31689 32098 8886 52840 26849 8145 45700 17361
MXN 145774 111530 13083 25486 130312 8512 2133 6901 94651 13782 1302 111324 44951
NZD 29745 22687 3103 2838 25417 4220 1225 2157 24145 259 232 22147 4142
RUB 103573 14751 0 85503 101012 2823 2065 42616 60463 0 0 30043 14599
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้