เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 16, 2011

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 103162 41286 11563 40131 67875 21714 23693 15795 61345 2666 6828 61145 10325
CAD 103509 23153 19032 39061 60465 41209 23926 9624 45840 14718 6583 19523 18236
CHF 48498 13330 4322 14400 31306 20686 12788 4850 30814 935 594 21314 3589
EUR 168931 47094 40368 75036 82944 45158 43976 34730 37812 24713 32037 41298 37636
GBP 100562 36193 39289 36090 41640 28194 19548 20771 10809 9915 30274 39090 33654
JPY 126262 59060 11712 34111 88078 33046 26427 6283 74125 32983 8835 50822 13007
MXN 110017 40669 18035 61953 83817 7026 7796 40771 65209 21123 1032 39140 30935
NZD 26705 19214 797 3774 24389 3717 1519 3356 23170 272 155 18410 1861
RUB 102138 10712 1122 87586 97170 954 960 43746 54177 0 0 21382 12027
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้