เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 13, 2011

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 125386 50014 13080 47077 89512 27608 22107 10866 67803 3324 8197 69550 14117
CAD 117403 17337 23640 55828 64452 40783 25856 7941 45239 18282 7410 22136 20990
CHF 43828 10409 4916 19012 28541 13891 9855 8274 25156 1344 977 16443 3964
EUR 264500 25704 80163 194836 115819 42132 66690 75972 37329 32327 32396 63377 73866
GBP 142120 33969 60162 83572 50243 23895 31031 67023 3420 7030 34107 32136 57893
JPY 151535 53778 18823 69951 101512 27729 31123 9802 70984 36846 9245 51903 13528
MXN 119075 20939 22148 86416 83157 7326 9376 49410 64918 21082 2215 29319 27171
NZD 34664 19303 1639 10392 30727 4806 2135 4371 23443 436 0 17508 2059
RUB 104711 10694 129 88267 97675 1876 3033 48495 53045 0 0 17097 12366
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้