เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 24, 2012

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 139724 90943 21457 17892 98364 28193 17207 10756 44789 3418 43938 92137 26502
CAD 117164 29772 48681 54912 48032 31029 19000 33007 7177 17967 34670 20025 49740
CHF 39314 5172 17686 24745 5275 9235 16191 10698 1602 999 1961 16556 18271
EUR 315350 31299 202646 248435 50819 33669 59938 143798 34421 53651 31848 70651 174171
GBP 190040 16103 47464 158781 110718 14665 31367 141799 2542 8738 81432 18957 67707
JPY 152061 66194 21827 64774 100438 21049 29752 597 61506 65802 10329 61327 47906
MXN 142514 36512 29094 102053 108512 3949 4908 68687 59777 23815 944 42230 72180
NZD 25569 20232 7300 1715 16265 3256 1638 1702 16053 101 601 19979 6569
RUB 121114 9025 416 108635 117295 261 210 40620 38773 0 0 5497 7395
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้