เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 06, 2012

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 164007 96358 34638 31532 103390 32761 22623 15603 40615 5150 40565 95007 43298
CAD 146771 55906 29874 47002 92186 38903 19751 22504 22064 18801 34106 39641 54179
CHF 53649 8114 27592 33875 10434 11312 15275 17880 16023 877 1489 21017 18900
EUR 284739 39943 156416 205574 63286 33112 58927 118595 45962 55484 28864 57022 122654
GBP 184104 22308 59407 142025 98699 19173 25400 118527 11778 10838 74604 21484 60491
JPY 147952 33281 52639 101188 50071 11713 43472 30005 26417 63344 9757 29578 53323
MXN 207994 84514 18167 114929 182796 5520 4000 58246 72670 21938 761 86912 95621
NZD 29950 23506 6718 2039 20754 3922 1995 1584 14894 744 401 22096 11667
RUB 133184 11579 6624 117733 123155 556 89 41384 46294 0 0 7894 3606
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้