เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 22, 2012

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 139963 29999 46897 90838 65667 18993 27266 85293 11727 1659 45270 29340 52448
CAD 130992 57577 19022 38781 86973 34490 24853 14921 21927 20670 34010 50338 47936
CHF 71832 4901 39752 58175 3353 8571 28542 32664 6278 813 1459 23864 34594
EUR 376708 34714 230075 308311 69614 31085 74421 178530 17772 27194 41543 68915 216214
GBP 184497 40842 29502 116176 132355 26551 21712 20970 92097 9843 36681 92449 21642
JPY 142168 20483 38498 106143 63037 15314 40405 33944 44695 62700 9844 16839 42473
MXN 189254 22415 38531 157080 137046 3081 6999 79694 90338 23935 1048 51566 50726
NZD 21439 8418 9927 11398 8145 1623 3367 8373 5806 211 130 7433 11528
RUB 108556 7784 5630 97026 99305 393 268 54895 61344 1700 0 3565 2528
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้