เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 29, 2012

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 142616 14788 50315 112809 62740 14526 29068 106916 8967 1824 44995 14045 55860
CAD 126626 48793 14708 45130 84629 31690 26276 20864 19282 20853 34421 40767 42445
CHF 71895 6882 37478 57697 4355 7091 29837 32939 6473 912 1463 25456 33142
EUR 394160 40287 243702 318223 71325 32852 76335 186762 18128 27436 42268 75361 227687
GBP 181435 36052 34577 120129 123473 24400 22531 28472 84854 9697 35788 81683 24514
JPY 140684 21620 32950 103632 69457 15236 38081 31944 49238 62797 9937 17918 38537
MXN 187458 24872 37867 156999 139766 100 4338 82869 90066 18708 1779 54448 45236
NZD 21453 5798 11006 13817 7012 1680 3277 9065 5387 0 298 6781 11611
RUB 107777 6102 5520 96429 96964 212 259 56011 59748 1439 0 1566 2708
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้