เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 21, 2012

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 195293 127500 40618 34598 133528 32942 20894 20577 85232 5163 43029 133075 35473
CAD 150410 76008 25141 28897 103360 44471 20875 7031 42076 21188 33207 62364 37568
CHF 54619 5921 21583 37181 12089 11250 20680 21417 11932 2027 1606 18378 19945
EUR 321166 45986 169918 232459 85016 39808 63319 94477 32974 31204 38006 78048 158777
GBP 118550 45984 38151 47356 52511 25027 27705 16827 12282 10226 31352 42976 29629
JPY 141458 43584 32413 78662 67012 18079 40900 14903 44565 62471 7069 42689 29129
MXN 222772 107140 9159 107627 208437 5694 2865 64337 90732 22496 891 107156 88916
NZD 31984 19835 3463 7596 26527 4429 1870 3884 24773 438 116 22324 3742
RUB 89102 6783 5828 77218 77992 227 408 47349 57640 3704 0 5624 1756
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้