เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 02, 2012

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 162699 98600 34857 31880 107076 31483 20030 26886 42578 3167 42525 98108 52005
CAD 196895 112706 11530 38350 167515 45218 17229 12047 96875 23147 32996 102899 40119
CHF 37313 12641 13625 8815 13887 15857 9801 4963 13330 2156 2502 10973 11514
EUR 217516 48335 98600 123654 64024 43132 52497 52847 16982 46411 34001 38032 92646
GBP 177746 64726 34632 69344 125480 43590 17548 3941 60640 9970 31027 106481 36609
JPY 141693 52696 23361 62717 85238 26268 33082 4135 56501 59847 7006 49486 26474
MXN 209964 137986 2121 62153 204581 9095 2532 33009 103682 26114 140 131784 90933
NZD 34171 25298 3917 3456 28120 5191 1908 1492 24940 245 0 26487 5037
RUB 87588 7872 5072 76894 79718 496 472 51163 61160 3425 0 4366 288
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้