เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 09, 2012

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 162802 78524 38710 55002 99021 28553 24348 49383 35094 2772 43532 78854 54595
CAD 192593 106300 10672 40463 162272 45121 18940 12449 92078 23345 33178 96257 37634
CHF 35264 11676 11982 9593 11342 13992 11937 5734 11515 2560 2497 9604 9146
EUR 227541 39946 112516 142542 60144 41851 51679 69129 21096 47852 35121 26231 99825
GBP 161457 54190 31618 69627 111519 37334 18014 6404 50572 10420 31770 92854 28610
JPY 127442 40778 27864 66521 65634 20111 33912 5996 43193 59991 6863 39049 24788
MXN 209257 139392 3000 60114 202765 9271 3012 29424 102563 28007 517 132822 90962
NZD 30497 21075 4365 3857 24123 5428 1872 1570 21164 297 0 22318 5441
RUB 87888 7824 5072 77236 80048 502 442 51404 61276 3202 0 4539 399
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้