เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 22, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 208776 143776 46765 21291 141610 43091 19783 14616 94293 3182 42436 140758 43223
CAD 141710 66225 8273 29132 115969 45891 17006 7123 94114 19805 19295 58303 7513
CHF 39483 15232 8848 7315 18905 16141 10935 6240 18153 1012 2016 14689 6306
EUR 216059 83840 62459 74708 102356 53704 47437 21957 63485 44967 30735 66444 52192
GBP 160820 60201 42263 69899 93288 28567 23116 27272 34548 22057 30523 73289 37110
JPY 202225 41983 106051 143304 33323 16195 62108 77237 12130 49835 6294 23062 101043
MXN 189952 159909 9872 18661 177261 10652 2089 11836 114137 10878 915 143739 56907
NZD 37179 28815 5283 2733 29667 5268 1866 2996 25391 831 0 27032 5908
RUB 74991 10696 5206 60673 66502 568 229 36457 49094 3149 0 7318 899
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้