เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 12, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 163745 99758 45644 36069 94218 27324 23289 29324 49735 2116 43707 98957 40262
CAD 140109 39324 12759 67842 99304 32799 27902 36203 73316 18444 19165 34290 12066
CHF 41850 12113 7561 6733 25786 22132 7631 5042 23222 919 2385 12292 6355
EUR 239566 87135 62954 92973 126202 55326 46278 30560 86284 49934 30635 73116 51671
GBP 167100 38661 55437 109569 76486 17521 33828 79292 26106 23184 28633 37367 49736
JPY 215036 55782 117088 139903 35693 17671 60575 103825 14188 23256 10037 29517 104585
MXN 169726 131615 7036 26791 159378 10478 2470 12429 109047 11310 1093 118927 50557
NZD 35107 24898 3560 3018 27701 5555 2210 3463 22814 838 0 23170 4441
RUB 75261 11450 5418 59957 66445 860 404 36457 48781 2489 0 7878 1364
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้