เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 19, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 159346 87921 43940 42837 90314 28050 24554 34256 44145 2145 43526 86651 39926
CAD 156182 46033 26654 76550 96554 33470 32845 43050 69780 18527 19624 41633 25156
CHF 42833 11069 11744 11832 21252 18925 8830 7980 19142 919 1929 11963 10730
EUR 234039 81014 61911 91704 118002 56391 49196 29739 77151 49615 30356 67440 51723
GBP 187027 40668 64033 128744 82702 16262 38939 98303 24518 23596 30994 35753 63476
JPY 218241 54662 120553 145939 33781 15829 62096 106818 15051 23697 10178 28909 106661
MXN 173204 124613 8448 36970 161425 9940 1650 12295 111387 11222 1093 108595 50895
NZD 37555 28153 3460 3192 31128 5449 2206 3319 25869 995 0 25695 4290
RUB 75752 11534 5371 60420 66877 804 510 36457 49273 2952 0 7952 1257
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้