เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 05, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 157595 61315 54166 72129 74303 22618 27593 51913 26571 354 43436 71134 49062
CAD 221062 39564 86227 151458 92287 27444 39952 94576 61464 18178 21264 51558 86252
CHF 55311 7092 18542 35817 17915 11284 17736 23849 17957 0 1894 17433 16507
EUR 218469 63355 89471 107811 69195 40548 53048 53287 31129 38719 32709 47395 73062
GBP 236181 36021 79870 178904 97356 16596 54295 145032 22963 20350 33446 32854 89525
JPY 241938 50958 124309 171200 58220 16237 55866 114351 15027 20919 10311 30704 119455
MXN 160919 102996 9475 44803 144851 9374 2847 16067 100685 10912 713 88853 48277
NZD 31547 23812 4768 3391 23741 4009 2703 3977 17419 665 108 22061 7813
RUB 68906 9398 5400 56089 60050 470 507 27624 39653 3574 0 5826 0
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้