เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 16, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 169445 98834 45659 38235 100187 31399 22622 24415 58636 2482 39999 107012 41637
CAD 171111 26003 101916 119246 33403 24314 34244 94160 3594 18024 20464 17061 103402
CHF 53769 14954 18207 24728 23700 13756 11531 23140 23223 0 1939 16095 14207
EUR 215657 49321 79085 121372 76858 39206 53956 64145 15288 29519 51094 37447 63934
GBP 200884 34020 95995 148381 61580 15725 40551 100762 6514 18764 29998 34093 108023
JPY 214577 26448 119859 171927 34436 13785 57865 118477 20350 20911 13609 35689 105765
MXN 179491 159424 8136 6272 167435 12223 2348 2863 115489 8804 862 142149 55503
NZD 46640 39986 9178 2030 34561 4503 2780 2438 31843 323 258 37919 10300
RUB 57029 8002 6357 46411 47670 351 737 22042 28306 2333 0 4524 1285
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้