เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 23, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 161752 82715 51458 50852 80562 25706 27253 34214 38962 1285 40436 93245 46321
CAD 171804 27940 99619 117167 33999 25030 36519 92904 4455 18454 20696 18522 101692
CHF 50101 13249 12070 24350 25637 12171 12063 22799 24116 0 1944 14392 9515
EUR 220051 47807 82082 127780 78147 38861 54219 68299 17535 28686 49994 38319 67615
GBP 199465 33989 94101 148320 59407 14669 43470 99517 7199 18681 30820 33351 101171
JPY 204150 25942 105672 159437 38364 16213 57556 107794 22294 19979 14221 39782 90051
MXN 177502 151302 4391 10222 166422 14996 5707 3395 115180 7954 712 136215 51748
NZD 45127 38027 10322 2374 31703 4608 2984 2746 28579 521 433 36176 11546
RUB 57301 7432 7216 47333 47127 271 693 22877 27482 2138 0 3955 2144
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้