เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 07, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 157170 61501 54871 66399 71760 26850 28119 47759 28544 1572 41366 71495 51670
CAD 149014 25741 77657 92646 40955 28618 28393 71381 12672 17773 19022 17054 79652
CHF 49245 7291 13526 32245 21308 9399 14101 27883 19508 0 1811 8399 11675
EUR 214597 52517 86050 115146 69030 41040 53623 50458 18078 28836 45410 44483 70879
GBP 190781 31542 94628 138468 53039 18068 40411 88976 18090 17805 27464 33571 82984
JPY 209370 27886 106446 160636 43166 18330 57240 110698 26088 19154 14244 42176 90208
MXN 167659 144076 5632 11069 158584 11807 2736 3105 113175 8339 661 131288 45446
NZD 46005 37775 9239 3069 33070 5032 3567 3528 28961 516 407 34718 11269
RUB 57493 7965 7573 46844 47122 432 546 22391 27440 2246 0 4340 2501
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้