เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 14, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 190884 61654 75104 104366 75058 21822 37680 80281 30433 0 41598 73455 68983
CAD 142482 28352 72769 80107 40993 33229 27926 59110 14541 17598 19109 20997 73140
CHF 58084 9550 24960 40416 12436 7772 20342 35482 11878 0 1312 10780 22160
EUR 232417 52843 99764 132700 65854 40178 60103 67755 14606 28568 48786 46365 83141
GBP 198068 36975 102330 139716 54547 18352 38166 90202 18917 18034 29135 38498 90807
JPY 229746 28882 117289 179917 46082 17473 62901 120530 26354 18337 17032 48837 100845
MXN 168040 145339 5020 10679 159702 11341 2637 5616 114362 8048 661 130350 44681
NZD 37320 30436 7220 3428 26128 3362 3878 3389 22806 521 407 27608 8196
RUB 56633 6403 6664 47540 47002 409 686 23086 27440 2246 0 2776 1592
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้