เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for May 28, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 209027 42213 84520 143864 76670 20026 44913 115632 28752 0 44171 52671 72888
CAD 144725 28298 61657 88719 39653 25447 41154 66093 11623 16379 20400 19773 59290
CHF 70015 7936 36908 53373 9139 7715 22977 44684 10847 0 1530 10666 30428
EUR 264212 36916 121560 180752 70174 39979 65913 94917 13980 37023 52838 37181 106382
GBP 221612 36221 110746 165979 64616 16685 43523 114103 10451 17276 30280 37150 119000
JPY 231012 18406 118175 192440 51894 16574 57351 127534 24995 22083 18967 38455 102992
MXN 150465 126130 5266 14001 141849 9297 2313 6623 100386 4985 870 114051 40420
NZD 29377 19666 5655 7407 19788 2245 3875 7217 17265 0 419 18459 6012
RUB 52031 7948 7805 41288 41437 503 497 19381 23673 1713 0 4105 2733
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้