เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 16, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 186264 19222 89908 149150 54708 16503 40259 111534 8299 649 43180 47351 81982
CAD 133870 32187 52230 80511 43701 19805 36572 55029 11533 16097 21981 26581 52474
CHF 40258 10754 15723 21853 9991 7335 14228 17359 8384 0 1857 14635 13647
EUR 220137 53228 90393 126783 65982 34391 58027 70762 12181 36032 55673 42779 68057
GBP 151127 24634 62080 108037 47781 14587 37397 82614 4240 12048 27933 24086 67901
JPY 182429 20220 105982 146421 29465 13650 44844 108780 5334 25424 22504 26520 92385
MXN 78638 40809 29443 31119 46453 6318 2350 25973 19410 2994 615 33320 48470
NZD 12904 4224 6968 6403 1656 2253 4256 6860 142 146 509 2817 7528
RUB 40442 4180 5329 33540 32324 470 537 15844 19504 0 1270 3875 257
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้