เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 10, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 183606 8464 68496 144695 69955 17328 32036 105754 27278 1504 36148 33618 61652
CAD 137986 24621 55563 89696 47283 21236 32707 55513 8656 15614 17701 19045 53546
CHF 38760 10598 10178 16201 14261 11202 13562 12104 12629 0 2380 14216 7330
EUR 257969 82772 70076 122829 123285 43289 55529 41131 27086 35174 62554 62609 52899
GBP 185433 32921 71087 112660 76126 30953 29321 48056 32588 15261 26876 57558 61134
JPY 197099 18854 113920 150685 20449 15838 51008 112818 6157 25239 13932 24356 97601
MXN 145125 32753 24474 80653 89992 5542 4482 33153 31818 34932 918 23670 60652
NZD 15097 8068 8669 4501 3656 2379 2623 4218 1899 300 200 6665 9078
RUB 43213 5483 5141 34201 34159 218 602 16611 20975 0 1233 4670 69
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้