เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 17, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 129806 29805 57165 82504 43563 15994 27575 63970 5115 402 36858 36615 47346
CAD 142925 25286 44050 90759 67900 23545 27640 40787 11774 15124 16532 17867 41477
CHF 29094 9992 9376 8705 8613 10123 10831 8479 6987 0 2360 10218 6526
EUR 218264 100963 69056 73890 94356 39864 51305 21900 30183 36469 61980 90521 50140
GBP 141735 44124 50434 59423 62078 35377 26412 1552 40702 21400 27209 76968 30260
JPY 177045 26088 114882 136389 14059 11940 45476 86916 3739 26299 11994 37657 100927
MXN 111475 28479 38680 77196 68380 5021 3636 38952 37268 38653 567 17584 63625
NZD 15842 12463 6806 913 7042 2461 1989 1407 6023 281 310 11181 6783
RUB 41925 7787 5712 31881 34012 449 393 14387 21157 0 991 6837 783
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้