เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 24, 2013

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 117884 14857 69096 86022 13901 15866 33748 78897 2248 665 5911 15010 63379
CAD 149359 28191 86623 97141 23032 22163 37840 83932 1428 14072 16254 17620 83567
CHF 51131 26537 14617 4062 23100 19882 12764 2156 23037 900 1266 25485 9951
EUR 240206 102462 70290 87272 106981 45647 58110 26369 31237 40767 68229 95554 41552
GBP 198063 62593 48173 94669 129001 38248 18336 13237 87282 25534 26308 109479 35339
JPY 239160 14261 158083 210400 25214 11866 53230 127448 5772 23160 20586 43938 135205
MXN 123733 47206 27028 66253 91453 7070 2048 26308 58538 39350 691 38298 52819
NZD 18668 13899 7443 880 9060 3607 1883 979 7736 1141 0 11651 8246
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้