เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 08, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 96887 37630 34320 32547 34651 25389 26595 21824 32365 5654 3864 38593 25557
CAD 120336 28704 63011 63008 20281 25316 33736 25725 7844 14882 7256 30064 60963
CHF 44752 19275 7940 10053 23273 15101 13216 9073 14406 934 2013 18662 13847
EUR 261439 92635 69335 120001 125354 43729 61676 58013 26687 42370 90142 78871 41407
GBP 226667 91642 45165 96497 159397 36204 19781 7659 104778 21423 28062 155023 37067
JPY 181814 13340 100802 148721 33848 16425 43836 112183 13948 18766 19249 24135 90072
MXN 130331 70371 13870 52020 113734 7640 2427 44820 42906 228 2284 69774 78479
NZD 32898 26521 6755 1477 23279 4696 2660 1055 21825 1586 189 22536 7368
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้