เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 10, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 128984 62141 33894 30183 64362 30530 24598 20845 59610 2101 3095 63378 24671
CAD 125832 30303 54411 62263 34236 28518 32437 22614 22471 13579 4546 33813 53784
CHF 52445 9615 12645 25999 18004 11758 16723 23525 8754 900 2139 9751 17180
EUR 331636 43739 100924 224523 136545 40873 71666 135220 25794 47264 68181 28211 80460
GBP 271602 85202 49360 126458 177887 36204 20617 16548 121212 28338 30107 158171 46970
JPY 201094 11893 94055 159506 45432 16662 48574 97764 16200 28652 17570 25188 85905
MXN 200202 106566 16363 53387 150671 8973 1892 23142 51148 5374 1301 105570 88069
NZD 32946 20401 3546 5419 23502 3944 2716 1282 19549 1876 189 19049 4157
RUB 43354 7084 7213 34677 34478 620 690 15572 22210 2827 0 4908 2122
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้