เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 24, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 101998 65612 32149 4093 46032 30360 21884 1319 38262 2645 2493 65126 27017
CAD 103193 40595 45915 29794 25254 29986 29206 10590 15211 13990 2418 23621 43314
CHF 33599 9069 14441 13805 5200 10517 13750 11790 2902 900 2139 9532 14561
EUR 291244 55062 112565 197697 107032 33592 66754 124921 17971 48070 71008 44148 93738
GBP 254369 98098 48347 115089 183985 39105 19960 3909 110583 29195 30211 176002 52980
JPY 148257 10325 81548 120767 23589 15335 41290 80770 9012 30574 16701 17172 75625
MXN 128333 84943 15974 35814 109877 6970 1876 30670 78054 5412 1319 81557 42459
NZD 31415 24855 18703 2739 9621 3476 2746 1580 6040 1996 509 23543 17601
RUB 35215 7763 3661 26658 30459 228 529 16204 27023 2760 0 7123 149
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้