เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 22, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 109341 72170 33377 6628 53708 29837 21550 1593 43872 2484 3679 71605 27821
CAD 129188 62078 41497 33108 59514 31873 26048 14675 50759 13571 2071 43845 39968
CHF 38359 9642 17022 18077 2627 10470 18540 15132 57 1559 2203 10048 17022
EUR 339706 58142 146965 239961 108966 36419 78591 155038 13639 47061 76543 58693 125676
GBP 241155 71792 44295 126841 171724 39103 21717 11792 96954 28243 30363 152059 50865
JPY 162029 11979 65895 126976 53840 20251 39471 84823 37392 33469 16638 17045 63261
MXN 142254 98823 19689 35629 119684 6993 2072 30283 87721 5180 1319 95500 46421
NZD 32728 26028 10896 2581 18458 3919 3174 1058 12842 1916 509 25013 12656
RUB 37672 5538 4109 31128 32493 440 504 18166 29459 3044 0 7524 597
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้