เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 29, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 106836 69348 29742 8752 54732 27723 21349 2829 43072 2932 5390 68254 23240
CAD 122619 56459 33768 33594 60469 30066 25882 14554 54184 16193 3326 38772 31346
CHF 44022 8665 20429 25614 2740 9463 20573 20678 39 1559 2192 11007 20516
EUR 356865 56562 164637 259960 104377 34712 82220 171311 13610 47520 69870 61074 143273
GBP 237411 75370 50460 122856 160397 35338 22707 10315 86866 27221 30566 151461 54490
JPY 172210 7828 80897 144166 45367 17567 43297 95609 26794 33813 18464 17776 76713
MXN 145184 100551 23436 36685 118568 7090 2322 30440 87596 5640 1319 96979 48551
NZD 30531 23552 8263 2884 19439 3870 2604 1861 13761 1886 189 22164 10433
RUB 39252 6450 5650 31798 32586 438 450 19157 29508 3088 0 8027 2138
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้