เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 30, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 118488 43193 45210 55299 38251 19317 34348 44470 17003 1440 14072 47917 29047
CAD 89376 33014 37580 29652 15494 24520 34112 7131 6665 19222 5105 20147 35510
CHF 57223 11998 24555 38280 7116 6732 25339 35129 3032 610 3277 13490 24816
EUR 409986 67030 204555 302134 114913 34125 83821 199628 27283 44090 83564 65812 164819
GBP 132369 54243 50654 54723 51553 20927 27686 9989 12717 12959 36135 75814 31702
JPY 239477 29910 150788 192095 29618 14662 56261 140967 7629 31952 33894 35592 130165
MXN 148678 48864 56178 94248 85206 4092 5820 40734 53351 52387 590 47203 83012
NZD 18209 10092 10028 5356 3214 2352 4558 3082 2589 1388 0 10205 9249
RUB 35232 6883 7807 27908 26796 441 629 20960 20160 0 2442 7962 5776
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้