เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 09, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 159287 17378 62391 119036 53756 17623 37890 88056 9092 2279 14358 28863 53716
CAD 109650 33406 47768 49178 18624 21298 37490 27707 6438 20095 5599 14705 44259
CHF 78496 8971 31068 45151 9222 8318 22150 40920 3836 1287 3667 9719 30748
EUR 477861 58306 195218 367178 174825 33848 89289 240542 69037 42499 88986 62299 149894
GBP 192104 37695 61297 124200 85750 17513 32361 96319 28896 9478 46846 37121 42383
JPY 279859 38067 142203 207616 62695 19618 60403 138885 15715 31022 39040 35286 104216
MXN 213159 32116 80710 155805 102791 3450 7870 70435 43477 55793 3486 28163 97401
NZD 23550 9786 12081 10974 5042 2075 5712 8306 3273 1605 809 8073 11160
RUB 69843 4519 7081 64573 61896 540 655 36606 30519 0 3611 3511 6123
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้