เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 30, 2014

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 120316 24646 65343 79561 16391 15440 37913 66806 1377 2220 14954 27759 54705
CAD 97308 32726 46759 41904 11945 19316 35242 17404 1331 19858 5291 18485 40519
CHF 57951 8851 25396 42515 8703 6342 23609 37581 2504 1409 4429 11060 24121
EUR 386295 43202 195421 302896 101172 30452 79957 198138 11802 40911 87329 24362 155817
GBP 143660 35072 54374 90331 53522 15734 33241 71161 6136 8984 46015 32230 36904
JPY 226629 28836 125155 174779 38377 16641 56724 94640 9295 32941 42490 17692 103614
MXN 129467 15878 79683 109793 42546 3741 7183 53304 39581 56396 3601 13526 71466
NZD 18071 8236 10082 6733 2636 2775 5026 6338 0 946 828 7170 8919
RUB 51779 5039 1176 46119 49595 394 781 33274 31859 100 3995 5677 3753
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้