เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 06, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 122205 16981 65633 88621 16452 15840 39357 75867 625 2213 15239 18531 55127
CAD 103775 31275 48362 48606 14516 20626 37629 19879 1751 22562 5347 19410 43201
CHF 64427 5547 29718 51643 9336 6766 24902 46759 2434 1409 4682 7745 28910
EUR 406624 46016 207056 322212 105617 31225 86780 218154 13695 39927 89350 26680 162045
GBP 161876 39156 64726 103437 58240 16151 35778 81932 6540 6632 52926 42547 43388
JPY 228954 33160 123243 172310 41593 18446 59080 94241 12046 31676 43899 19468 100586
MXN 131121 18667 83118 109414 40584 2960 7339 53425 37717 56152 3341 16185 72870
NZD 19437 9865 10772 6679 2816 2421 5377 5947 0 1017 825 9043 9412
RUB 51845 5047 1068 46119 49694 445 849 33274 31928 100 3995 5685 3675
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้