เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 20, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 110904 9828 56408 85490 15042 14736 38604 73934 342 2498 14737 11429 46173
CAD 111631 24238 53318 59282 13578 21814 38438 29404 1396 24369 6096 15921 45215
CHF 47236 8226 18035 30244 12644 8379 16170 25986 5686 2266 2310 10087 21055
EUR 450262 52047 232777 350433 114236 38556 94023 247118 13740 33809 96364 32373 176807
GBP 182860 35319 81027 128779 62499 16044 36616 109230 7604 5262 54445 35739 61053
JPY 215413 26525 104411 164972 48783 18320 56623 89363 13441 29657 41450 14845 88840
MXN 148671 19017 65280 121872 71828 3082 6863 55019 56806 55426 2510 15423 56600
NZD 22818 10941 12758 7997 4228 3524 5476 6435 236 855 365 10455 12459
RUB 47001 5688 1132 40692 44854 488 882 30797 28736 100 4237 7653 4799
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้