เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 03, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 133075 15969 72128 103126 17340 12607 42234 92488 274 1273 15673 18585 57487
CAD 113662 24553 51874 60231 15559 21960 39311 32164 1532 23415 6221 16925 47158
CHF 38421 8383 13733 20719 11059 9293 13603 16162 5248 2176 2666 10717 15776
EUR 457209 47719 244028 366203 113239 35119 91774 253074 12145 39423 98026 25027 180585
GBP 182903 36220 78618 128829 67741 16177 34867 111735 8087 6192 57129 35323 60260
JPY 203963 25586 85157 157407 61268 16405 52973 82165 20102 31213 46654 12610 71671
MXN 161412 23599 71836 126415 75126 3149 6201 55264 53511 52245 2315 20829 62287
NZD 25687 10537 15034 13108 3821 1883 6673 11484 262 789 804 9941 13455
RUB 47978 3870 2259 43485 44661 429 864 33590 29317 100 5016 5835 3599
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้