เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 17, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 131722 17230 71061 98952 16458 13857 42520 90630 956 1273 16372 16410 54842
CAD 111614 19998 52840 64638 15648 21731 37879 36878 2513 22755 5074 10631 49329
CHF 34204 4740 10784 20189 10174 9218 13189 16714 5097 1712 2512 6423 12350
EUR 438411 47175 232757 349201 111559 34535 86595 235635 15054 41110 91655 27173 179139
GBP 170627 42999 71797 108431 67126 17567 30074 92781 9408 8212 55018 36864 55696
JPY 203555 31269 80360 152950 60096 14090 57853 79169 21519 39281 31689 10546 70990
MXN 175704 28873 74318 130598 81807 3531 6877 55087 56987 51621 3121 24584 62208
NZD 27700 10021 15774 14702 4543 2198 6604 13216 378 793 1601 9871 14507
RUB 47782 3435 2059 43651 44277 563 1313 33210 29914 100 6050 5733 3210
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้