เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for February 24, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 139805 15597 78751 109289 17810 12879 41204 100558 856 1273 18240 16531 58565
CAD 118014 22423 58668 69197 17737 21997 37212 40999 3404 22456 5173 11075 53210
CHF 34765 5228 10313 20958 8977 8192 15088 17615 4375 1136 2133 7355 11787
EUR 431217 45511 223247 343315 116354 35546 84771 226718 18461 41021 89828 26742 176724
GBP 169784 46741 68611 103097 70047 18334 29514 86801 10220 9833 53976 40426 56001
JPY 202438 31611 79123 149980 62607 14588 54449 78614 22756 32990 32995 13712 70073
MXN 180506 34105 82449 130767 79785 4004 6642 55440 55311 51647 2538 30699 70731
NZD 27328 11107 15437 13392 4561 1954 6455 12179 409 686 1602 10943 14145
RUB 46861 4874 1901 41261 43985 493 742 33438 28214 100 6051 6109 6234
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้