เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 10, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 196534 15137 91988 130799 23082 15113 45979 118428 4776 2058 17488 14961 67304
CAD 146639 22011 61041 86736 25940 21356 43122 47559 3001 22886 4547 10986 60095
CHF 52384 7217 15597 31491 11079 6760 18792 27685 5894 1611 1815 8861 16655
EUR 496465 61271 242344 369650 136170 40353 92760 224842 30059 45013 86338 44633 173805
GBP 205166 48053 80644 132078 84428 17331 32390 98642 12752 12057 54561 41346 61602
JPY 235089 32898 92285 169840 59731 13620 64342 93178 22415 28366 26465 30690 82730
MXN 185039 30622 66269 119188 79299 3008 7250 55442 67271 50837 3130 28474 53009
NZD 29726 13347 15827 11646 4560 1788 6394 9218 1072 898 1735 13672 13027
RUB 64992 8627 4489 50126 53581 447 1130 33519 33373 220 6096 10805 5219
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้