เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 09, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 165681 65195 79222 75985 41975 14605 34588 108506 17850 1337 31273 18756 43169
CAD 118799 21004 34749 68560 45882 22985 31918 43102 36448 21313 6543 10101 30587
CHF 33813 13515 3386 11005 16890 8864 13108 10222 11238 1144 1806 8908 3386
EUR 436540 52643 190617 316710 139995 41347 80088 130051 40482 49814 121484 33597 106766
GBP 181049 31014 59291 121106 90666 22098 24261 76298 31921 12053 62980 53491 29644
JPY 306449 42440 158726 234607 60130 15532 73723 158583 994 21985 49480 23733 140716
MXN 179026 28602 79734 121115 65142 2999 7840 54188 49306 53685 2990 24280 66460
NZD 36911 11097 22892 21258 6226 2455 5692 20408 2641 1209 3564 9176 19614
RUB 61729 5668 4566 54870 55298 422 1096 43495 49093 1136 0 7688 3756
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้