เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 25, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 174378 47275 111002 113985 24746 12154 37666 145077 1194 4345 33383 9610 66676
CAD 168819 29555 89267 114631 33823 21400 42496 84451 3043 26685 28083 13473 73267
CHF 37901 4889 17486 24346 3551 8409 16607 20896 1353 1685 2029 4450 17373
EUR 374977 87807 153885 235992 144841 42988 68061 120319 54869 79199 94311 54876 97336
GBP 176962 58051 54752 89205 99349 27113 20268 47623 34627 12807 71168 79311 29647
JPY 260458 59922 98981 173759 119045 23180 38835 125007 64856 27716 34625 27722 109540
MXN 196090 20401 103454 153468 66290 4350 8475 78739 57616 53785 4886 18305 73695
NZD 33400 15388 21451 15789 6103 2042 5665 19838 3108 1999 2903 8389 18883
RUB 51961 2839 3369 47897 47419 690 638 40035 42755 1751 0 3779 4271
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้