เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 01, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 173947 50928 106660 108502 25707 13907 40970 140570 1310 4870 26936 11261 67141
CAD 161893 28964 84083 108541 31967 21977 43432 76314 3094 26831 22724 14595 71850
CHF 36203 5442 13945 22579 5155 7549 16470 18204 2176 1265 1492 5275 13977
EUR 363980 74910 142767 238443 150100 41863 62349 124657 59769 76560 92330 46880 87166
GBP 170032 47801 59040 99011 82339 20632 26065 63016 9524 8658 76323 68291 31728
JPY 273205 68023 83578 179349 150846 21284 34232 123594 91692 27587 46919 35934 86385
MXN 191019 21353 98290 149437 66834 2714 8380 73684 57649 55884 5046 18944 69798
NZD 34339 13543 21822 18292 6027 2168 6154 22244 2775 1668 3026 7222 19436
RUB 54840 2566 5962 51112 47825 627 518 42442 42664 1551 0 3991 6848
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้