เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for October 27, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 141008 44835 81187 80227 31082 15454 28247 100706 18310 4320 26022 17924 39171
CAD 122885 34134 53029 65506 33537 21106 34180 40363 18326 28395 37037 13189 28672
CHF 38453 13947 12448 16771 4359 7551 21462 18080 1725 816 2212 10757 12450
EUR 380564 70351 176285 261683 127233 42181 70697 114510 43905 80918 90371 43343 126389
GBP 153453 47986 43852 84486 76791 18790 30619 56443 18169 20112 66598 50409 21949
JPY 189472 36437 70348 128969 73765 18138 39431 89796 2171 19621 63843 23695 69742
MXN 136629 52078 52161 70390 68148 3846 6005 54418 59961 11400 4249 44234 33343
NZD 31743 20339 14750 9123 12152 2179 4739 18460 10598 2309 5702 7706 9492
RUB 33440 3433 1343 29311 31415 696 682 26266 29081 1363 0 3156 2562
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้