เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 08, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 162139 47696 81275 88170 44052 18207 28746 104494 29065 3587 32821 19485 24724
CAD 162857 48776 88914 86698 24721 22808 44647 57892 6508 30731 54401 25925 45545
CHF 77258 11538 37078 52361 9108 5937 23650 49680 1413 816 2236 8507 37641
EUR 474921 80378 252709 309680 112572 58980 83757 146745 19646 93784 99646 42876 182251
GBP 200245 41633 65535 134644 90054 16068 36756 90930 7169 10064 60904 45881 59125
JPY 246055 26400 94450 189782 91225 16599 47106 135238 5253 21077 67145 16710 99741
MXN 199890 45226 69607 118809 90975 3113 6566 53584 78034 49650 6309 43543 52897
NZD 38425 24452 15571 10251 17357 2719 4494 18659 14034 2053 5170 9959 11457
RUB 43941 2464 2341 40595 40970 882 630 28675 31103 3360 0 2034 3876
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้