เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for December 15, 2015

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 110538 61956 72408 31733 10352 16527 27456 55874 2009 1980 28013 32896 21907
CAD 189775 44262 95271 118379 46407 22355 43318 64545 1956 31112 53319 21976 55149
CHF 52468 29710 27759 16596 4812 5976 19711 20952 2045 1236 2524 24090 27974
EUR 404837 71295 231256 275052 89741 53795 79145 146234 7454 91704 107736 37709 164104
GBP 165845 39121 56041 110007 76000 15753 32840 87454 2958 10274 67324 47586 46457
JPY 194196 37301 63881 134622 92036 18962 34968 78460 7027 22784 59197 26104 81947
MXN 144451 34779 95151 105676 41221 3355 7438 54402 63082 47794 6648 34901 60354
NZD 23626 16346 15227 4713 4255 2465 4042 5339 2310 1892 6906 12207 9540
RUB 45112 3252 2416 39152 40204 759 543 26735 30600 3413 0 3006 3428
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้