เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for January 26, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 125451 46281 79079 62404 11530 15724 33800 86027 1492 5936 10133 14072 41535
CAD 165240 32767 99586 105878 24681 24894 39272 78188 3627 36783 43229 10525 70562
CHF 55694 24932 29435 24900 2726 5689 23360 32890 450 1236 2230 15531 29301
EUR 402227 71446 198661 267012 124194 57543 73146 133705 34719 95810 115590 41806 130781
GBP 272798 34696 82233 213083 140786 18553 43313 194292 4719 3375 90993 44889 106570
JPY 250711 92628 42602 124038 178679 31572 26957 65432 92636 28255 58790 77549 59819
MXN 167763 28487 105094 119174 38087 3464 7944 68837 54627 45176 5815 25196 70279
NZD 30437 15166 20566 12538 4207 2398 5329 13534 1678 1434 9466 10070 12089
RUB 30220 4188 2124 25051 27370 981 726 19051 21986 4288 0 3040 3262
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้