เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for March 08, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 141845 86141 56946 25233 58592 25321 21157 46219 51999 29021 6187 32263 22935
CAD 174347 30550 56331 105413 78193 26714 28153 72631 57244 39570 24522 10860 43014
CHF 49744 19735 19864 17970 4450 7948 21339 26036 2098 807 2244 10705 19415
EUR 433221 104165 176072 263377 173378 47416 65508 126759 81881 109249 104822 51645 113572
GBP 299048 29364 78369 234315 161633 20126 43803 199736 3922 2762 88786 39717 114637
JPY 289879 93867 29534 153269 218579 28878 27901 67235 112635 26486 51047 84529 49600
MXN 139105 20441 77995 97801 37112 3370 6505 78429 54592 14186 4077 19924 47533
NZD 34957 20419 22419 9122 6897 3044 3269 11329 3955 1598 10825 13481 12047
RUB 30920 5804 3203 23189 25697 847 940 17541 20924 3788 0 4791 3417
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้