เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for April 05, 2016

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 121060 78234 51389 11143 48378 30140 19750 2855 49051 35287 10413 48696 12511
CAD 105335 29565 29468 44400 50888 29201 22810 1853 35249 40537 15754 21159 26991
CHF 36411 16564 10915 8211 10288 11215 14787 12276 7761 1443 2268 10885 10603
EUR 338533 98014 151501 180268 120531 53452 59702 76957 34577 107578 96338 44989 99328
GBP 247586 39574 86080 192127 121227 13544 37938 160016 2633 3959 86330 55601 96512
JPY 166831 98130 38057 32451 101508 34367 25383 3010 47906 39095 42672 77687 39341
MXN 113872 40864 72742 67818 34515 4287 5712 50825 48177 17701 4056 37703 49754
NZD 28309 20152 17249 4971 7764 3152 3262 5306 4085 2072 8637 15300 9887
RUB 27289 6046 2665 20596 23992 647 632 14828 21880 4444 0 5981 3001
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้